آخرین اخبار
صفحه اصلي > ثبت نام حلقه هاي معرفت ويژه دانشجويان 
ثبت نام حلقه هاي معرفت ويژه دانشجويان
 
ثبت نام حلقه هاي معرفت ويژه دانشجويان
نام و نام خانوادگي:     *
كد ملي:     *
درس معارف و نام استاد:    
تاريخ تولد:    
شماره دانشجويي:    
رشته تحصيلي:    
مقطع تحصيلي:    
شماره همراه:    
شماره ثابت:    
نام پدر:    

تمايل به شركت در كدام يك از فعاليت ها را داريد؟     مرد               

زن                
وضعيت تاهل:    
آدرس الكترونيكي:    

   

   
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
   

   

   
   
سامانه پشتيباني سايت هاي اينترنتي نهاد
عمره دانشجويي
ازدواج دانشجويي
مركز آموزش مجازي دانشگاهيان
اعتكاف دانشجويي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
وزارت علوم
وزارت بهداشت
صندوق رفاه دانشجويان
پرسمان
نشر معارف
نشريه پرسمان