آخرین اخبار
صفحه اصلي > تماس با ما 
تماس با ما
 

شماره تلفکس 08134494024- 4494034

سامانه پیامکی:30008833000059

سامانه پیامگیر:500012020

آدرس پستی :همدان شهرک مدنی بلوار پروفسور موسیوند مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان ساختمان شماره4 جنب مسجد دانشگاه دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

صندوق پستی:437_83156

 سایت نهاد:http://iauh.nahad.ir

سایت بچه های مسجد دانشگاه:http://iauh.masjedun.com/

سامانه پشتيباني سايت هاي اينترنتي نهاد
عمره دانشجويي
ازدواج دانشجويي
مركز آموزش مجازي دانشگاهيان
اعتكاف دانشجويي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
وزارت علوم
وزارت بهداشت
صندوق رفاه دانشجويان
پرسمان
نشر معارف
نشريه پرسمان